Đang thực hiện
online support
Mr. Khiemkhiemqnpe
Mr. Peterdauxuttvn
Mr. Henry Phangumrosin84
Hotline 184-333854965
Hotline 284-333854273
Tiếng Việt English
Dầu thông
1. Năm 2010 : 2.250 tấn
2. Năm 2011 : 2.800 tấn
3. Năm 2012 : (Dự kiến) 3.200 tấn View more
Tùng hương
Tùng hương

1. Năm 2010 : 10.360 tấn
2. Năm 2011 : 13.200 tấn
3. Năm 2012 : (Dự kiến) 14.000 tấn

View more
 
Copyright 2013 © Quang Ninh Pine Stock Company
Address:Uong Bi City,Quang Ninh Province,Viet Nam
Tel: +84-333-854.273/8549.65 - Fax: +84-333-854.263
Email: info@quangninhpine.com
Thiết kế web bởi Web123.vn

Total visitors : 57.265

Online : 2

Today visitors : 22

Yesterday visitors : 95

Visits this month : 1.291

Visits this week : 22