Đang thực hiện
online support
Mr. Khiemkhiemqnpe
Mr. Peterdauxuttvn
Mr. Henry Phangumrosin84
Hotline 184-333854965
Hotline 284-333854273
Tiếng Việt English
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
Trụ sở chính: Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quang Ninh, Việt Nam
Điện thoại: +84-33-854273 / 854965 - Fax: +84-33854263
Email: info@quangninhpine.com
Website:http://www.quangninhpine.com                                 
 
Hoặc có thể thông qua form liên lạc dưới đây. Chúng tôi sẻ hồi âm trong thời gian sớm nhất.
Fullname (*)
Please enter Fullname
Address (*)
Please enter your address!
Phone (*)
Please enter a Phone number
Email (*)
Please enter your Email!
Title (*)
Please enter a Title
Message Content(*)
Please enter the content
Code (*) Please enter a Security Code captcha
 
Copyright 2013 © Quang Ninh Pine Stock Company
Address:Uong Bi City,Quang Ninh Province,Viet Nam
Tel: +84-333-854.273/8549.65 - Fax: +84-333-854.263
Email: info@quangninhpine.com
Thiết kế web bởi Web123.vn

Total visitors : 64.310

Online : 10

Today visitors : 26

Yesterday visitors : 33

Visits this month : 303

Visits this week : 83